Vores arbejde

- Gode drømme er for alle -

Dansk Sioux Venskabsforening

Din hjælp gør en forskel - bliv medlem i dag eller støt os med en donation:

 

Konto: 5391 - 0560364

Mobil 29 33 33 17

Dansk Sioux Venskabsforening - Astrupvej 33 - 5000 Odense C

Email: info@dansk-sioux-venskabsforening.dk - Mobil: 29333317

 

 

Bogen Native American Teens - deres historie Hvorfor skrive en bog når vi nu kunne vælge at gøre så meget andet for børnene og de unge? Fordi fortællinger er kraftfulde, de skaber inkluderende historier, de er forebyggende og skaber identitet. Det er vores vision at de unge selv skal fortælle deres historie med deres ord. Bogen vil gennem interviews blive skrevet af de unge til de unge og bruges i undervisningsmæssige sammenhæng på skoler i reservaterne. Herhjemme skal den sælges og være med til at sikre fremtidige indsatser.

Livshistorien er et vigtigt redskab for, at opbygge en identitet og selvværd. Det handler om at erkende, at fortiden findes, og samtidig lære at tackle de følelser der er i forbindelse med det. Når du arbejder med din livshistorie har det både terapeutisk og ikke mindst en præventiv virkning, det er derfor bogen er så vigtig. Den starter en proces og inddrager de unge i deres egen healing.

 

Camps/Hike tilrettelægges sammen med en lokale organisation.Hovedtemaet vil være at genforbinde sig med sine aner og kraft, og bliver et samspil mellem de lokale og foreningen. Foreningens stifter Pia er natur-terapeut og lever et liv tæt forbundet med naturen, og bruger den også på et terapeutisk plan. Det ikke kaldes naturterapi i de oprindelige samfund, men det er anerkendelsen af menneske-natur-forbindelse som binder det naturterapeutiske og shamanismen sammen. Traditionelt har indfødte amerikanere og andre oprindelige folk levet efter principperne om økopsykologi op igennem historien. Det er en integreret del af indfødtes verden og åndelighed.

 

NADA – øre akupunktur foreningens stifter Pia er uddannet nada akupunktør ved Nada Danmark. Nada er et helt unikt redskab, med en meget kraftfuld virkning som er med til at skabe ro og reducerer symptomer på stress, angst og depression. Behandlingen ses som et supplement til andre socialfaglige indsatser, den lindre blandt andet psykiske smerte og processen med at give slip på traumer og oplevelser der ikke tjener den enkelte.

De 5 punkter i NADA-akupunktur er et recovery-baseret samspil imellem akupunktøren og de unge. NADA aktiverer din egen selvhealende proces og skaber balance, og er dermed også helt i tråd med visionen om at de unge skal inddrages aktivt i deres healing. Nada ses også i forhold til foreningens øvrige projekter som en brobygger og den der kan skabe relationer og tillid.